PRO CANTORIBUS
RESLÄNGDER
Här håller du reda på kilometerantalet för de resor du gör. En gång inmatat hämtas sedan kilometerantalet automatiskt in till de olika fakturorna varje gång du skriver in själva resan.