PRO CANTORIBUS
RESERÄKNINGAR
Fakturerar och håller reda på resor i tjänsten. När inbetalning skett söker du med ett par enkla knapptryckningar fram obetalda poster och ändrar betalningsstatus för inkomna betalda fakturor.