PRO CANTORIBUS
FAKTUROR
Allmän faktureringsrutin för t. ex. övertid eller arbete utanför tjänsten.
Även möjlighet att fakturera semesterersättning, moms m. m.