PRO CANTORIBUS
PERSONREGISTER
Personregistret innehåller många nyheter. Här skriver du in de personer och företag du har kontakt med.
Förutom fem telefonnummer finns även inmatningsmöjligheter för e-postadress och faxnummer.
Du kan ringa upp inmatade telefonnummer via modem direkt med knapptryckning på skärmen. Pro Cantoribus sparar också det senast ringda numret, så att du kan återuppringa.
En särskild rutin för att hålla reda på och söka upp personers födelsedagar har lagts till.
Vid sökningar kan du göra även inkonsekventa urval av poster. Du kan förfärdiga namnetiketter, skriva ut kuvert m.m.