PRO CANTORIBUS
ORGELPROGRAM
Förfärdigar av uppgifterna i registret "Orgelmusik" ett färdigt programblad för en orgelkonsert. Om samtliga konserter förs in här så kan du som en "bieffekt" få en förteckning över allt vad du spelat i alla kyrkor!Praktiskt för dem som konserterar i olika kyrkor. Tre färdiga programbladslayouter finns, samt textexport för vidare bearbetning i ordbehandlare. Ett av programbladsalternativen innehåller möjlighet till import av fem tonsättarkommentarer från registret "Tonsättare". Bildimport för programblad och affisch.