PRO CANTORIBUS
OB-FAKTUROR
Här fakturerar du, och håller reda på din OB-tid.
Pro Cantoribus räknar under arbetets gång ut vad varje enskilt tillfälle är värt, och summerar kontinuerligt.
Pro Cantoribus avrundar också, enligt vad i avtalet sägs, varje kategori av vardera slaget uppåt till hela och halva timmar, varvid påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.