PRO CANTORIBUS
Det mest omfattande registerprogrammet för kyrkomusiker

En allt större del av kyrkomusikerns tid används för administrativa uppgifter.
Pro Cantoribus är utvecklat av en kyrkomusiker för kyrkomusiker.
Pro Cantoribus
har resurser att utföra arbetsuppgifter, allt från repertoarregistrering och reseräkningar till vanlig brevskrivning.

För kyrkomusikerns vardagliga administration räcker normalt Pro Cantoribus.
Med Pro Cantoribus blir kyrkomusikerns administrativa arbetsuppgifter lätta att hantera och går snabbt att utföra.

Alla delar av Pro Cantoribus är byggda med samma grundstenar.
Det betyder att du känner igen dig från det ena registret till det andra.
När du lärt dig hantera ditt första Pro Cantoribusregister kan du alltså direkt applicera många av dina kunskaper på nästa register.

Tillbaka