PRO CANTORIBUS
KUVERT
Automatisk import till kuvertregistret via manus sker rutinmässigt från t. ex. faktureringsrutinerna i Pro Cantoribus.
Dock kan även manuell inmatning av uppgifter för kuvertutskrifter göras direkt i själva kuvertregistret.
Möjlighet finns även för databasimport.