PRO CANTORIBUS
KÖRTEXTVERKTYG
Detta register förfärdigar utifrån redan inmatade uppgifter i registret "Körmusik" ett textblad med körtexterna, att delas ut till församlingen.