PRO CANTORIBUS
KÖRMUSIK
Här för du in dina körers notbibliotek.
Registret är tänkt att användas för att optimalt utnyttja de noter som ingår i körbiblioteken.
I registret kan administreras fyra olika körbibliotek.
Sökfunktioner för psalmhänvisning, kyrkoårsdag, körbesättning, ackompanjemang, svårighetsgrad, tidsangivelse, nyckelord m.m.