PRO CANTORIBUS
KOMPLEDIGHET
Möjligheten att ha kompledigt kanske inte är så många av oss förunnad.
Rutinen finns dock med i Pro Cantoribus om den skulle behövas.