PRO CANTORIBUS
JOURNAL
Här fyller du i alla dina tjänstgöringar. Du kan sedan få fram uppgifter om hur många tjänstgöringar av varje slag du i realiteten har haft, och kan alltså statistiskt kolla hur din egen tjänstgöring har stämt med förutsättningarna för tjänsten! I förvalslistorna kan du numera ha dina egna prästnamn, kyrkor m.m. Du kan också skriva ut ett antal sammanställningslistor för de olika slagen av tjänstgöring och musik. Nytt är också en rutin för årsstatistik, presenterad i siffror.