PRO CANTORIBUS
FUNKTIONSLAYOUTER

Layouterna i Pro Cantoribus är färgkodade: grönt för Menyer, grått för Inmatningslayouter, gult för Söklayouter, rött för Utskriftslayouter o. s. v.

Nedan finns några exempel på hur det kan se ut i programgenvägar och manus.
Exemplen är hämtade från Journalen.

När du klickar på SÖK kommer du till en söklayout där du anger ett eller flera sökkriterier:


 

När Pro Cantoribus fullbordat sökningen blir du ombedd att välja hur du vill se sökresultatet:

 

När du klickar på SKRIV UT kommer du till en särskild utskriftslayout:

 

Vid utskriften talar Pro Cantoribus om för dig vilket format utskriften skall ha:

 

I vissa fall kan du fylla i en egen rubrik för utskriften:

 

Rutinen för kuvertutskrifter är gemensam för hela Pro Cantoribus:

 

I ekonomiregistren finns en särskild rutin för att välja bland obetalda fakturor:

 

Om avtalsmässiga förutsättningar ändras kan du själv justera Pro Cantoribus för nya belopp: