PRO CANTORIBUS
BREV
Här skriver och arkiverar du dina avgående brev.
Du kan senare lätt söka upp ett "gammalt" brev för att t. ex. kopiera innehållet till ett nytt, om innehållet är likartat.
Automatexport av valda poster till registret "Kuvert".